Chat với chúng tôi

5QA.gif

Học bổng cho sinh viên quốc tế trường đại học quốc gia Đài Đông - Du học Đài Loan

Quỹ học bổng của chương trình được đầu tư từ năm nguồn quỹ của trường bao gồm cả nguồn vốn của chính phủ. Sự đóng góp về mặt hành chính, quản lý cơ sở vật chất, mở rộng giáo dục, sự hợp tác của các cơ sở giáo dục và đầu tư và dựa theo tình hình tài chính của NTTU.Trung tâm du học CHD sẽ giới thiệu cho bạn 1 số học bổng cho sinh viên quốc tế.

Học bổng du học đài loan 

1. Để thúc đẩy quá trình đăng ký nhập học của học sinh sinh viên, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với trường trực thuộc hệ thống, nâng cao tầm quốc tế, National Taitung University (“NTTU”) trao tặng một số học bổng cho sinh viên quốc tế dựa theo chính sách học bổng của trường.

2. Quỹ học bổng của chương trình được đầu tư từ năm nguồn quỹ của trường bao gồm cả nguồn vốn của chính phủ. Sự đóng góp về mặt hành chính, quản lý cơ sở vật chất, mở rộng giáo dục, sự hợp tác của các cơ sở giáo dục và đầu tư và dựa theo tình hình tài chính của NTTU.

3. Các dạng học bổng :

Chương trình học bổng được trao tặng cho 2 dạng học sinh, sinh viên : học sinh quốc tế và học sinh chuyển tiếp

(1.) Học bổng cho học sinh quốc tế :

A. Sinh viên quốc tế vừa nhập học: $8,000 NT mỗi tháng

B. Sinh viên quốc tế đang theo học với tính trạng học sinh chính thức:

1. Sinh viên có kết quả kỳ cuối năm học truớc xếp hạng top 10% của lớp : $12,000 NT mỗi tháng

2. Sinh viên có kết quả kỳ cuối năm học truớc xếp hạng top 25% của lớp : $10,000 NT mỗi tháng

3. Sinh viên có kết quả kỳ cuối năm học truớc xếp hạng top 50% của lớp : $8,000 NT mỗi tháng

C. Cung cấp toàn bộ học phí trừ những phí khác

D. Cung cấp một nửa học phí trừ những phí khác

E. Việc từ bỏ học bổng và học phí sẽ cung cấp dựa trên kết quả thống nhất và ngân sách hằng năm.

F. Học bổng sẽ được cấp cho một tổng số của 10 tháng trong năm, hoặc mỗi tháng của nghiên cứu thực tế khi đang học tại NTTU.

(2.) Học bổng cho học sinh chuyển tiếp : Số tiền học bổng sẽ được xác định theo thỏa thuận đàm phán bởi NTTU và truờng đại học đối tác

4. Điều kiện yêu cầu :

(1.) Học bổng của sinh viên quốc tế :

A. Tất cả các ứng viên phải được chính thức công nhận bởi NTTU. Học bổng này không có sẵn cho sinh viên Trung Quốc ở nuớc ngoài có quốc tịch kép hoặc nhiều quốc tịch. Sinh viên quốc tế nộp đơn không được nhận bất kỳ học bổng nào từ chính phủ Taiwan hoặc nộp đơn xin học bổng từ chính phủ Taiwan trong khi đang xin học bổng ở NTTU.

B. Sinh viên được nhận học bổng phải làm việc 5 giờ 1 tuần để hỗ trợ việc giảng dạy hoặc hoàn thành các nhiệm vụ hành chính được sắp xếp bởi bộ phận học tập của học sinh.

(2.) Học bổng của học sinh chuyển tiếp : Tất cả các du học sinh từ các trường đại học hoặc các tổ chức khác (bao gồm cả những người nằm trong lục địa Trung Quốc) đã ký kết thỏa thuận hợp tác học tập của NTTU có thể nộp đơn xin học bổng dành trong sinh viên chuyển tiếp.

" 1 học bổng khi đi du học Đài Loan bạn có thể nhận được. Xem chi tiết"

5. Hướng dẫn nộp đơn:

Đơn xin học bổng phải được nhận bởi phòng học nội vụ ngày 30 tháng 04. Mẫu đơn có sẵn để down về từ website của học viện. Tất cả các ứng viên sẽ được kiểm tra và xem xét bởi sở nội vụ học tập và quyết định cuối cùng sẽ được thông qua Ủy ban. Quỷ học bổng sẽ được gửi trực tiếp vào tài khỏang ngân hàng của học sinh.

6. Học bổng của sinh viên quốc tế được đổi mới quy trình hằng năm, sinh quan tâm đến việc nộp đơn cần nộp hồ sơ mỗi năm. Sinh viên đại học có thể tiếp tục nhận học bổng tối đa là 4 năm. Sinh viên trình độ thạc sĩ có thể nhận học bổng tối đa là 2 năm. Sinh viên trình độ tiến sĩ có thể nhận được học bổng của chương trình cho là 4 năm.

Nếu xảy ra một trong các truờng hợp sau đây trong năm, trong đó học bổng đã được cấp, NTTU có thể chấm dứt học bổng :

(1.) Người nhận không hoàn thành việc nộp đơn trước thời hạn bị đình chỉ, trục xuất, chuyển giao cho các trường khác hoặc sau đại học

(2.) Người nhận được tạm đình chỉ kiểm tra hoặc NTTU đã thực hiện bất kỳ hành động kỷ luật nào, bao gồm cả những lỗi nhỏ nhất, đối với sinh viên. Học bổng sẽ được hủy bỏ tháng sau ngày ký kết khi hình phạt được thông báo.

(3.) Nếu người nhận bị phát hiện đã đưa ra thông tin sai lệch cho NTTU hoặc nhận các học bổng khác, sinh viên sẽ bị phạt trả lại toàn bộ học bổng nhận được từ chương trình.

7. NTTU đã hình thành và phân công một “Sinh viên quốc tế kiểm tra hội đồng học bổng” để chịu trách nhiệm chấp thuận các hồ sơ. Hiệu trưởng của học viện được bổ nhiệm triệu tập các ủy ban này, và truởng phòng học sinh sinh viên, truởng văn phòng Nghiên cứu và Phát triển và truởng khoa mỗi trường phục vụ như các thành viên khác của ủy ban.

8. NTTU có thể thiết lập một tài khỏan dưới tên “ Tài khỏan học bổng cho sinh viên quốc tế “ đặc biệt tài trợ cho ngoại thành. Ủy ban sẽ chịu trách nhiệm về việcphê chủa của các ứng viên, trừ khi có quy định khác của các tiểu bang khác.

9. Những hướng dẫn chương trình sẽ có hiệu lực thi hành và áp dụng đối với sinh viên quốc tế, những người nộp đơn xin nhập NTTU trong năm 2011 và những năm sau đó. Các vấn đề chưa được đề cập trong hướng dẫn này sẽ được thực hiện theo các quy tắc và các quy định có liên quan được thiết lập bởi NTTU và Bộ Giáo Dục của nước Cộng hòa của Trung Quốc.

10. Những hướng dẫn trên sẽ được kiểm tra bởi hội đồng hành chính NTTU và được sự chấp thuận của chủ tịch NTTU. Cùng một số thủ tục cần được theo dõi và xem xét.

Tham khảo chương trình du học Hàn Quốc tại trung tâm du học CHD "
 

Hotline_CHD

CHD-Education

Đăng ký du học

Để biết thêm thông tin chi tiết liên quan tới du học CHD các bạn có thể liên hệ:

CTY TƯ VẤN DU HỌC & ĐÀO TẠO CHD
217 Nguyễn Ngọc Nại-Thanh Xuân-HN
Tel1: (04) 6.2857.931/951
Tel2: (04) 6.2517376/7379
Fax: (04) 6.2857.950
Hotline:  0975.576.951 - 0913.839.516 (Ms.Hường)
Email: duhocchdgood@gmail.com
Website: duhocchd.edu.vn
Facebook: facebook.com/duhocchd

Du Học CHD

Đăng Ký Tư Vấn

0913 839 516

Tin tức & Sự kiện

icon

NHẬN HỌC BỔNG DU HỌC ĐÀI LOAN 2018

[Du học CHD] - Trong xu hướng quốc tế hoá giáo dục, hàng năm chính phủ Đài Loan...

Học Bổng Du Học Đài Loan

Chất lượng giáo dục top đầu Châu Á, khả năng sở hữu học bổng cực cao, chi phí sinh hoạt thấp...

Học bổng du học Đài Loan năm 2016

Cùng công ty tư vấn du học CHD tìm hiểu chương trình học bổng du học từ 50 - 100% học phí...

Học bổng toàn phần 100% khi đi du học Đài Loan 2016

(Du học CHD) - Những điều kiện cần thiết để bạn có thể nhận được học bổng 100% học phí khi đi du...

Du Học và học bổng Đài Loan khóa tháng 9/2016 - Du Học Đài Loan

(Du Học CHD) Chia sẻ thông tin về học bổng du học Đài Loan kỳ tháng 09/2016, điều kiện để đạt...

Prev Next